21. juni 2022

Ny bog om bibelsk aramæisk

Udgivelse

Kasper Siegismund. Bibelsk aramæisk: Grammatisk oversigt og sproglige kommentarer til de aramæiske dele af Daniels Bog (samt uddrag af Genesisapokryfen fra Qumran). Publikationer fra Det Teologiske Fakultet nr. 96.

Rembrandt-billede

- Som teolog lærer man både latin, græsk og hebraisk, og nogle vil måske mene, at det må være mere end nok – men det er det ikke! I hvert fald ikke, hvis man vil læse hele Bibelen på originalsprogene, for en del af Det Gamle Testamente er som bekendt affattet på aramæisk, siger Kasper Siegismund, postdoc ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet og forfatter til den nye bog ’Bibelsk aramæisk’.

De aramæiske dele af Bibelen findes i Ezras Bog (4,8-6,18 og 7,12-26) og Daniels Bog (2,4-7,28) samt i et enkelt vers i Jeremias’ Bog (10,11). Desuden optræder der en række aramæiske ord og udtryk i Det Nye Testamente (f.eks. Mark 15,34 og 1 Kor 16,22).

- Der er altså al mulig grund til at lære at læse aramæisk, og det er heldigvis ikke voldsomt svært, hvis man kan en smule hebraisk i forvejen, siger Kasper Siegismund.

Bogens indhold
Den nye bog ’Bibelsk aramæisk’ i serien Publikationer fra Det Teologiske Fakultet indeholder en kort introduktion til det aramæiske sprog, dets historie og forhold til hebraisk, en oversigt over grammatikken i bibelsk aramæisk og så en detaljeret gennemgang af hele den aramæiske del af Daniels Bog med grundige sproglige kommentarer. Her kan man bl.a. læse de kendte historier om skriften på væggen, kolossen på lerfødder og Daniel i løvekulen og om ham, ”der så ud som en menneskesøn”.

Også det enlige aramæiske vers i Jeremias’ Bog bliver gennemgået, og spørgsmålet om, hvorfor der i det hele taget er aramæisk i Jeremias, Daniel og Ezra, bliver behandlet.

Som en ekstra bonus er der et afsnit om aramæisk i Qumran med et kommenteret uddrag af den fascinerende Dødehavstekst Genesisapokryfen.

Bogen indeholder også en ordliste og en liste med forslag til videre læsning om aramæisk.

Download bogen
Den elektroniske udgave af bogen kan frit hentes her.