31. juli 2023

Anna Vind påbegynder 1. september et monografistipendie fra Carlsbergfondet

BEVILLING

Lektor Anna Vind fra Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, modtog ved juletid et monografistipendie på 746.325 kr. fra Carlsbergfondet.

Projektet med titlen 'Modus loquendi. Word and communication in Martin Luther' undersøger Martin Luther som sprogtænker fra et nyt perspektiv.

Målet er at vise, at der går en linje fra renæssancens kritik af middelalderens aristoteliske sprogtænkning til Melanchthon og Luther på reformationstiden. Samtidig påvises der også vigtige og afgørende divergenser mellem synet på sprog og kommunikation af sandhed hos de to reformatorer.

Ud over Melanchthon og Luther er nøglepersoner i undersøgelsen to humanister fra 1400-tallet, italieneren Lorenzo Valla og den nederlandske Rudolph Agricola.

Bogprojektet begynder 1. september 2023.

Læs om projektet på Carlsbergfondets hjemmeside.

Emner