6. februar 2023

Elizabeth Li: Ny adjunkt på Afdeling for Systematisk Teologi

Ny adjunkt

Fra 1. februar 2023 er Elizabeth Li ansat som adjunkt i Etik og Religionsfilosofi på Afdeling for Systematisk Teologi ved Det Teologiske Fakultet.

Portræt

Elizabeth Li færdiggjorde sin DPhil i Teologi på University of Oxford i 2020 med en afhandling om forholdet mellem filosofi og teologi i Hans Lassen Martensens og Søren Kierkegaards tænkning. Afhandlingen ligger til grund for hendes bog-projekt, som skal belyse, hvorledes Kierkegaards syn forbinder sig til en bredere dansk religionsfilosofisk tradition, og hvordan denne foregriber nutidige fænomenologiske behandlinger af grænseområdet mellem filosofi og teologi.

Efterfølgende har hun frem til sin ansættelse på Københavns Universitet arbejdet som postdoc i filosofi og religion samt ved University Center for Human Values på Princeton University. Her bidrog hun til forskningsaktiviteterne i The Princeton Project in Philosophy and Religion, et projekt der begyndte i 2019 og har til mål at undersøge religionsfilosofien bredt forstået.

Hendes egen forskning er motiveret af de begrebslige muligheder og etiske problematikker, der opstår i spændingsfeltet mellem filosofi og religion. Hendes igangværende forskningsprojekt undersøger den epistemologiske og etiske værdi af ”vanskelighed” på baggrund af Kierkegaards eksistenstænkning og Gillian Roses social filosofi.

Som adjunkt underviser hun i foråret 2023 i Bachelorprojekt Seminaret på bachelor-uddannelsen i teologi.

Emner