16. januar 2023

Matthew Larsen modtager Semper Ardens-bevilling fra Carlsbergfondet

bevilling

Lektor Matthew Larsen fra Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, er blevet tildelt en Semper Ardens-bevilling på i alt 3.949.446 mio. kr. fra Carlsbergfondet.

Carlsbergfondet

Matthew Larsen har modtaget bevillingen til projektet "Materiality of Incarceration in Mediterranean Antiquity", der vil etablere en forskergruppe bestående af historikere, arkæologer og digitale humanistiske eksperter ved Københavns Universitet, der skal besvare spørgsmålene: Hvordan så oldtidens fængsler ud, og hvordan var det at være i et fængsel i oldtidens middelhavsverden.

Projektet vil indledningsvis kortlægge ca. 30 gamle fængsler og fængselssteder vha. bl.a. droner, jord- og luftbilleder, laserscanning og fotogrammetri, og herfra vil forskerne udarbejdet nye højopløselige 3D-modeller af fængslerne. I en senere fase vil forskerne kortlægge og kategorisere de hundrede vis af arkæologiske genstande, der knytter sig til fængslerne, fx malerier, statuer, inskriptioner og graffiti.

Læs mere om projektet på Carlsbergfondets hjemmeside.

Emner