31. oktober 2023

Professor Lisbet Christoffersen vinder lærebogsprisen 2023

kirke- og religionsret

Lisbet Christoffersen, som er professor i kirke- og religionsret ved Institut for Samfund og Erhverv på RUC og adjungeret professor på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, har vundet årets lærebogspris for sit forslag om en lærebog i Dansk kirke- og religionsret.

Professor Lisbet Christoffersen
Professor Lisbet Christoffersen.

Lærebogen skal give et samlet overblik og en fælles viden om kirke- og religionsret, hvor den retlige, den praktisk-teologiske og den religionssociologiske situation i Danmark har gennemgået store forandringer de seneste årtier.

I den anledning fortæller Lisbet Christoffersen om lærebogsforslaget og arbejdsopgaverne, der venter.

Forlaget kalder dit lærebogsforslag for ”en nyskabelse inden for det kirke- og religionsretslige felt”. Hvad er det for en bog, som interesserede læsere kan se frem til?

- Jura er altid med til at skabe begreber om mennesker og relationer i samfundet, og med denne bog skal vi ny- og genskabe de begreber, der kan sikre forståelsen mellem kirker og trossamfund, stat og institutioner, og, ikke mindst, individuelle personers religiøse praksis. De seneste års mange politiske, juridiske og samfundsmæssige sager om og udfordringer til kirke- og religionsret har flyttet vores sprog og begreber, og med lærebogen er det en bunden opgave at tænke begreberne grundigt igennem og sætte lidt skik på dem.

I annonceringen af at du har vundet prisen, skriver forlaget, at juryen finder, at det er ”En relevant, aktuel og nødvendig lærebog om kirke- og religionsret, der bakkes op af et stort hold fagfolk”. Hvad betyder det?

- Bogen bygger på et stort og bærende samarbejde, som jeg har haft fornøjelsen af igennem mange år. Når bogideen får så stor opbakning – og jo vinder prisen - så er det dels fordi den er bredt og tværfagligt forskningsbaseret, og dels fordi den er brugbar i mange sammenhænge. Bogen er med andre ord en faglig samtalestarter mellem mange faglige discipliner og professionelle baggrunde. Den favner både universiteternes jura, teologi, og religionsvidenskab, men henvender sig også til uddannelse og undervisning i folkekirke og trossamfund.

Hvad er opgaven nu?

- Allerførst ser jeg frem til at komme på Bogforum på fredag og få overrakt prisen. Det er jo en stor og fornem pris – men man får ikke alle pengene udbetalt til en start. Der skal leveres et manuskript! Så jeg vil gerne bruge en stor del af midlerne til at invitere til samtaler om bogens indhold, til skrive-seminarer og til, at jeg selv kommer på skriveophold. Bogen bliver også til i samarbejdet på tværs af universitet og praksis med Bodil Abildgaard, Bettina Lemann Kristiansen, Per Melhof og Niels Valdemar Vinding – og gode kolleger, forskere og fagfolk på alle universiteter i hele landet. Jeg håber på mange gode faglige input til bogen, og jeg glæder mig til at komme hurtigt i gang med skriveprocessen.

Når dette felt har været igennem så betydelig udvikling, som du påpeger, hvad er så bogens bidrag til fremtiden?

– På mange måder er det min forskning i kirke- og religionsret igennem en menneskealder, som jeg nu glæder mig til at give videre i en pædagogisk og velformidlet form. Mit bidrag har altid været den juridiske analyse af det komplekse felt mellem kirke, trossamfund, stat og marked samt mellem individ og kollektiv. Derfor er det også vigtigt, at jeg med bogen kan bidrage til, at andre kan opøve et juridisk blik på fremtidens kirke- og religionsretlige udfordringer. I sidste ende er håbet, at den kan være med til at synliggøre og konsolidere det forsknings- og undervisningsfelt, som kirke- og religionsret er, og utvivlsomt kommer til at være i mange år endnu.

Med Lærebogsprisen 2023 følger 100.000 kr., som overrækkes på Bogforum, fredag den 3.11. kl. 16.30 på Samfundslitteraturs stand (C2-011).

Om Lisbet Christoffersen

Lisbet Christoffersen er ph.d. i statsret fra Københavns Universitet (1998) og professor i kirke- og religionsret ved Institut for Samfund og Erhverv, RUC (siden 2010), hvor hun bl.a. underviser samfundsvidenskabelige studerende i grundlæggende juridiske fag. Lisbet Christoffersen er tillige tilknyttet Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, hvor hun bl.a. underviser i kirkeret, som adjungeret professor siden 2008. Hun er en central figur i dansk, nordisk og indtil fornylig også Europæisk kirke- og religionsretslig forskning, og hun bidrager hvert semester til undervisningen af de teologistuderende i faget Praktisk Teologi. Lisbet Christoffersen er en hyppigt brugt ekspert i mange medier, og især i Kristelig Dagblad og på kirke.dk kan man læse Lisbets analyser og interviews.

Emner