30. august 2023

Professor Rebecca Comay og professor Heinrich Assel hædres som æresdoktorer

HÆDER

Ved Københavns Universitets traditionsrige årsfest d. 10. november 2023 blev professor Rebecca Comay fra Toronto University og professor Heinrich Assel fra Greifswald Universität udnævnt som æresdoktorer efter indstilling fra Det Teologiske Universitet.

Årsfest 2023
Årsfest 2023 på Københavns Universitet.

Siden 1929 har Københavns Universitet haft æresdoktorgraden som den højeste akademiske anerkendelse, som tildeles forskere fra andre universiteter, der har ydet en omfattende og betydningsfuld forskningsindsats på internationalt niveau.

Professor Rebecca Comay
Professor Rebecca Comay er født i Canada i 1955. Siden 1987 har hun været professor i filosofi og sammenlignende litteratur ved University of Toronto, hvor hun er leder af programmet for kritisk teori og litteratur, medlem af afdelingen for germansk sprog og litteratur og af center for jødiske studier. I 2015 blev hun udnævnt til professor i filosofi ved European Graduate School i Svejts.

Professor Rebecca Comay
Dekan for Det Teologiske Fakultet Carsten Selch Jensen overrækker æresdoktorgraden til professor Rebecca Comay. Fotograf: Nikolai Linares.

Comay er en internationalt højt anerkendt forsker, der i mere end tre årtier har ydet væsentlige bidrag til forskning inden for moderne europæisk filosofi, æstetik og litterære studier samt til traume- og erindringsstudier. Allerede i hendes ph.d.-afhandling “Beyond” Aufhebung”: Reflections on the Bad Infinite (1986) afstak hun retningen for sine banebrydende studier i G.W.F. Hegel, der førte til den bemærkelsesværdige monografi Mourning Sickness. Hegel and the French Revolution, udgivet på Stanford University Press (2011). I et efterfølgende værk, udgivet på MIT Press, The Dash. The Other Side of Absolute Knowing (2018) giver Comay og hendes medforfatter, Frank Ruda, en yderst original tilgang til Hegels omstridte nøglebegreb om ‘den absolutte viden’.

Rebecca Comay har bidraget væsentligt til international forskning i kritisk teori, navnlig hendes arbejde med Walter Benjamins værk, der er højt anerkendt inden for fagfeltet. Benjamin spiller en afgørende rolle for Comay’s litterære studier, blandt hvilke kan fremhæves “Paradoxes of Lament” om Shakespeare’s Hamlet, “Proust’s Remains,” og “Senile Dialectics” om Beckett. Comay’s curriculum tæller endvidere en række bidrag til samtidig visuel kunst, teater og film, samt interviews, kataloger og essays.

Siden 2011 har Rebecca Comay deltaget i en række akademiske samarbejder og begivenheder ved Det Teologiske Fakultet så som Nordic Society of Philosophy of Religion konferencen i 2011 og konferencen ved The Centre for the Study of Jewish thought in Modern Culture i 2015.

Professor Heinrich Assel
Professor Heinrich Assel er født i 1961. Siden 2006 har han været professor i systematisk teologi ved Universität Greifswald. Han er en internationalt anerkendt forsker, der kombinerer en bred vifte af systematisk teologiske forskningsfelter med en dybdegående hermeneutisk og kontekstuel tilgang. Han er en førende forskningsprofil inden for moderne protestantisk teologi, religionsfilosofiske teorier med fokus på sprogfilosofi og hermeneutiske positioner og tilgange samt jødisk filosofi i det 20. århundrede. Assel har gennem sin karriere opdyrket interdisciplinære kontakter på tværs af flere faggrænser både inden for teologien og mere bredt, bl.a. gennem store kollektive tværfaglige og internationale projekter. Denne bredde er også karakteristisk for Assels betydning for teologien, hvor han har ydet væsentlige bidrag til etik og teologihistorie, og han har arbejdet indgående med grænsefladerne mellem systematisk teologi og bibelstudier med fokus på bibelsk hermeneutik.

professor Heinrich Assel
Professor Heinrich Assel i samtale med Hendes Majestæt Dronningen. Fotograf: Nikolai Linares.

Fra Assels publikationsliste skal særligt fremhæves den banebrydende monografi Der andere Aufbruch - Die Lutherrenaissance (1994) og hans disputats Geheimnis und Sakrament: Die Theologie des göttlichen Namens bei Kant, Cohen und Rosenzweig (2001). For nylig har Assel ikke mindst bidraget med sit trebindsværk Elementare Christologie, der udkom i 2020, som beskæftiger sig indgående med et bredt spektrum af systematisk teologisk, historisk og eksegetisk forskning.

Gennem årene har Assel ved flere lejligheder dyrket kontakten til Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet og til forskere i både dogmatik, kirkehistorie og religionsfilosofi. Han har både inviteret sine københavnske kolleger til Greifswald og været gæsteforelæser i København og har også ledet et seminar for ph.d.-studerende fra fakultetet.

Fakultetet ser frem til det fortsatte samarbejde med begge de nye æresdoktorer.

Emner