8. april 2024

7 mio. kr. til Grundtvigs håndskriftssamling online

ONLINE PLATFORM

Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har begge bevilget 3.500.000 kr. hver, i alt 7 mio. kr., til et fælles projekt mellem Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet og Det Kgl. Bibliotek. Projektet vil transskribere Grundtvigs enorme og i dag upublicerede håndskriftssamling og etablere platformen Grundtvigs Manuskripter Online.

håndskrift

N.F.S. Grundtvig (1783–1872) er med god grund blevet kaldt den mest indflydelsesrige enkeltperson i Danmarkshistorien. I kraft af sit vidtfavnende virke som forfatter, salmedigter, politiker og inspirator for højskolebevægelsen fik Grundtvig banebrydende betydning ikke blot i sin egen tid, men også i eftertiden, og han er stadig i dag en levende del af kulturen og kirkelivet i Danmark.

Ved sin død efterlod han sig – foruden et stort trykt forfatterskab – intet mindre end 90.000 håndskrevne, upublicerede sider, som i dag ligger i N.F.S. Grundtvigs arkiv på Det Kgl. Bibliotek. Dette arkiv er imidlertid for de fleste i praksis utilgængeligt. Det skyldes dels en uoverskuelig organisering, dels at kun de færreste i dag kan læse Grundtvigs vanskelige gotiske håndskrift

- Denne bevilling giver os en enestående mulighed for at tilgå en af Danmarks vigtigste håndskriftssamlinger og dermed skabe den nødvendige infrastruktur for ny forskning i Grundtvig. Vores ambition med projektet er i første omgang at etablere platformen Grundtvigs Manuskripter Online, der vil gøre arkivet offentligt tilgængeligt i en digitalt transskriberet, overskuelig og søgbar form, hvor forskeren eller den nysgerrige detektiv selv kan gå på opdagelse, siger lektor Anders Holm fra Det Teologiske Fakultet og tilføjer:

- Grundtvig var ikke bare en central skikkelse i sin samtid, hans tanker om livet og samfundet er højaktuelle den dag i dag. Derfor er det så vigtigt, at flere mennesker nu får adgang til denne relativt ukendte del af Grundtvigs skrifter. Det er et helt nyt kapitel i studiet af Grundtvig, vi her åbner for. I kraft af de muligheder for at arbejde med håndskriftssamlingen, som vi nu får, vil vi helt givet opnå stor, ny indsigt i hidtil oversete aspekter af Grundtvigs liv og værk og hans mellemværende med samtiden, som kalder på yderligere granskning.

Grundtvigs Manuskripter Online etableres ved hjælp af Transkribus, en software til håndskriftgenkendelse, der ved hjælp af kunstig intelligens kan foretage en digital transskribering af alle arkivets tekster. En opgave som på grund af materialets omfang hidtil har været uoverkommelig at gennemføre manuelt.

Projektet begynder i august 2024 og strækker sig over fire år. Bevillingsmodtagerne er udover Anders Holm, specialkonsulent Jakob K. Meile fra Det Kgl. Bibliotek, ph.d. Nanna Eva Nissen, og lic.theol. Kim Arne Pedersen, begge Det Teologiske Fakultet.

Emner