8. april 2024

Bevillinger til kinesisk oversættelse af Søren Kierkegaard

første del

Augustinus Fonden, det kinesiske forlag The Commercial Press og S. C. Van Fonden donerer tilsammen 940.000 kr. til en kinesisk oversættelse af første del af Søren Kierkegaards værker. Oversættelsen skal ske i regi af Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, der har som ambition at oversætte Kierkegaards samlede forfatterskab fra dansk til kinesisk.

Kierkegaard

I disse år oplever man i Kina en stærkt stigende interesse for filosoffen og teologen Søren Kierkegaard. Takket været en række generøse donationer kan oversættelsen af første del nu begynde.

Således har Augustinus Fonden netop bevilget 500.000 kr. til oversættelsen af den første del af Kierkegaards værker. De skal være oversat i 2026 af den kinesiske oversætter Jun Feng og udgives på det velrenommerede, kinesiske forlag The Commercial Press, der har givet tilsagn om at være samarbejdspartner, og som har bidraget med et beløb på 240.000 kr. Dertil har S. C. Van Fonden doneret 200.000 kr.

- En kinesisk oversættelse vil ikke blot udbrede kendskabet til Kierkegaards forfatterskab, men også til dansk historie, religion og mentalitet på ganske enestående vis. Kierkegaards værker kan derved blive et vigtigt fundament for kinesernes kendskab til kristendommen og dansk kultur, siger lektor Joakim Garff, centerleder for Søren Kierkegaard Forskningscenteret.

I forbindelse med oversættelsen har dekan for Det Teologiske Fakultet, dr.theol. og professor Carsten Selch Jensen, nedsat en komite, der består af lic.theol. og leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret Joakim Garff; teolog og Kierkegaard-forsker, professor emeritus Niels Jørgen Cappelørn; sinolog og professor emeritus Anne Benedicte Wedell-Wedellsborg; tidligere rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi og adjungeret professor Else Marie Bukdahl samt oversætteren Jun Feng.

Emner