12. april 2024

Ny bog om korstogenes indvirkning på dansk og estisk national selvopfattelse

SLAGET VED LYNDANISE

Professor Carsten Selch Jensen dykker i sin nye bog "Holy War in the Baltic and the Battle of Lyndanise 1219" ned i de komplekse historiske begivenheder og konsekvenser af danske og vestlige korstog i Estland i begyndelsen af det 13. århundrede, særligt med fokus på Slaget ved Lyndanise og dets langsigtede indvirkning på både dansk og estisk national selvopfattelse.

I sommeren 1219 udkæmpede danske korsfarere et voldsomt slag mod lokale estiske krigsfolk på det sted i det nordlige Estland, hvor den estiske hovedstad Tallinn nu ligger. Slaget – dengang kendt som Slaget ved Lyndanise – blev vundet af korsfarerne, men kun på et hængende hår. Nogle hundred år senere blev legenden om Dannebrog så knyttet til netop dette slag og fik efterfølgende en legendarisk rolle i dansk national historiefortælling. Dagen for slaget – den 15. juni – markeres således stadig som Valdemars Dag.

- Slaget ved Lyndanise i 1219 og den efterfølgende militære erobring af Estland af vestlige korsfarere fik afgørende betydning for esternes videre historie. I lang tid blev korstogene opfattet af mange estere som begyndelsen på en lang og mørk periode med undertrykkelse og ufrihed, hvor de var underlagt forskellige udenlandske magter, bl.a. danskere, svenskere, tyskere og ikke mindst russere, indtil landet igen opnåede frihed og selvstændighed i det tyvende århundrede, siger professor og dekan Carsten Selch Jensen ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

Estland blev i første omgang selvstændigt i 1918 og efterfølgende igen efter murens fald og Sovjetunionens kollaps i 1991, da Estland kunne erklære sig som en selvstændig republik sammen med de øvrige baltiske lande.

- Efter murens fald havde den fremherskende fortælling om korstogene i nogen grad ændret sig, og Slaget ved Lyndanise og korstogene i det hele taget blev nu set som Estlands første og afgørende orientering mod Vesten og væk fra en overvejende russisk indflydelse, siger Carsten Selch Jensen og tilføjer:

- Og på baggrund af den aktuelle situation med Ruslands angreb på et selvstændigt Ukraine for godt to år siden, er denne fortælling kun blevet endnu vigtigere i esternes og de øvrige balteres nationale selvforståelse, hvor de opfatter sig som hørende til kredsen af vestlige demokratier, selvom om store russisktalende mindretal i alle tre lande udfordrer denne fortælling.

Bogen ”Holy War in the Baltic and the Battle of Lyndanise 1219” sætter den historiske udvikling i perspektiv og præsentere læseren for en gennemgang af den militære erobring af Estland omkring år 1200 med særligt fokus på den danske involvering. Bogen kaster nyt lys på de intense politiske, militære og religiøse forandringer, der kom til at påvirke regionen og dens mange mennesker fra den tidlige højmiddelalder og frem til i dag, samtidig med, at disse begivenheder udgør en historisk klangbund også for danskerne.

Online adgang
Du kan orientere dig i bogen her.

forside
Forside: Holy War in the Baltic and the Battle of Lyndanise 1219

Emner