22. april 2024

Tine Reeh tiltræder videnskabeligt Advisory Board

Lektor Tine Reeh fra Afdeling for Kirkehistorie er her i foråret blevet udnævnt til det 9-personer store internationale videnskabelige Advisory Board for det tyske forskningscenter Interdisziplinäres Zentrum für Pietismusforschung ved Martin Luther Universitetet Halle-Wittenberg.

Billede af Tine

Udnævnelsen sker på foranledning af Centerets direktion, ledet af formanden Prof. Friedemann Stengel, og er godkendt af både rektor og senat ved Martin-Luther Universitetet. Prof. Stengel udtrykker på direktionens vegne, at de glæder sig meget over, at Tine Reeh har takket ja til invitationen, så de fremover kan drage nytte af hendes store kendskab til og solide erfaringer inden for forskningsfeltet.

Interdisziplinäres Zentrum für Pietismusforschung (IZP) er et førende forskningscenter for international pietismeforskning og placeret i Halle, hvor den Franckeske Stiftelse og dens historiske bygninger de seneste 30 år har dannet ramme om dets aktiviteter. IZP har, foruden en fastansat stab, en række stipendiater og skiftende gæsteforskere, og de afholder månedligt forskningskollokvier, udgiver tidsskriftet Pietismus und Neuzeit (Vandenhoeck und Ruprecht) og huser hvert 4. år den store internationale Kongress für Pietismusforschung.

De seneste år har IZP særligt satset på at udvide sit forskningsfelt fra forskning i pietisme i snæver forstand til også at integrere og styrke tværfaglige perspektiver på forholdet mellem religion, kultur(er), samfund og politik i det 18. århundrede og frem til i dag.

Tine Reeh siger om sin fremtidige deltagelse i sammenhængen: "Jeg er meget glad for udnævnelsen. Jeg tror det kan styrke udforskningen af de grænseoverskridende perspektiver ved 1700-tallets religiøse strømninger. Det vil bidrage til at styrke såvel forståelsen af forholdet mellem Tyskland og Norden, som dynamikken mellem religion og kultur generelt. Jeg håber, arbejdet vil være med til at udvikle pietismeforskningen, men også fremme KUs og dansk forsknings synlighed på et felt, der de seneste år har oplevet en stigende international bevågenhed."

Emner