06. december 2010

Afrikaseminarer

Center for Afrikastudier ved Det Teologiske Fakultet er hvert semester vært ved en række såkaldte Afrikaseminarer.
Seminarerne udgør en del af centerets formidlingsstrategi, og har været afholdt så længe centeret har eksisteret. Som regel afholdes mindst to seminarer om året i perioderne, primo februar - medio maj og primo september - primo december.

Målgruppen for seminarerne er centerets studerende og andre der ønsker at vide noget om - og diskutere Afrikarelaterede problemstillinger.
Langt den overvejende del af seminarerne foregår på engelsk

Betegnelsen Afrikaseminarer udgør en fællesbetegnelse for 3 typer af seminarer:

Africa Seminars
Den første type seminarer er klassiske Afrika Seminars, hvor en forsker/ekspert, ofte fra udlandet, afholder en forelæsning på centeret. Forelæsningen efterfølges af en diskussion baseret på spørgsmål/kommentarer fra "salen". I visse tilfælde er der endvidere inviteret en opponent, der kommenterer på præsentationen.

Africa Now Seminars
Den anden type seminarer er såkaldte "aktualitetsseminarer". På denne type seminarer behandles aktuelle emner som eks. valg, en specifik konflikt eller andet.

Theme Seminars/Special Event Seminars
Den tredje type seminarer er de såkaldte Temaseminarer eller special event seminarer. Som eksempel herpå kan nævnes seminarrækken Klima-onsdage/ Climate Wednesdays, som i efteåret 2009 blev afholdt som optakt til kilmatopmødet COP-15.

På centerets hjemmeside findes en oversigt over tidligere afholdte seminarer.