18. juni 2010

Forskningsbevilling til Det Teologiske Fakultet

Forskningslektor Anna Vind fra Afdeling for Kirkehistorie ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet har den 18. juni 2010 modtaget en bevilling på 7.434.000 kr. fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation. Bevillingen er givet til et kollektivt forskningsprojekt med deltagelse af ni forskere. Heraf syv fra Det Teologiske Fakultet i København, en fra Det Teologiske Fakultet i Århus og en fra Det Teologiske Fakultet i Rostock.

Synlighed og usynlighed

Projektet, der bærer titlen: In-visibilis. Visibility and Transcendence in Religion, Art and Ethics, er en undersøgelse af forholdet mellem synlighed og transcendens i religion, kunst og etik. Formålet er at fokusere især på det bidrag, som den teologiske tradition i det protestantiske Europa fra det 16. til det 21. årh. yder til det tema. En sådan gennemgribende undersøgelse, der tematisk dækker et bredt felt, idet den strækker sig over fem århundreder, og inddrager en polyfoni af metoder fra både teologi, filosofi og kunsthistorie, har ikke før været etableret. Projektet forventes således at kunne introducere en ny tilgang til studier i reformationens historie og andre beslægtede områder inden for protestantisk teologi. Desuden vil det indgå i op til flere tværfaglige sammenhænge, især fænomenologiske, medieteoretiske, sprogfilosofiske og religionssociologiske diskussioner.

Anna Vind udtaler: Vi er meget glade for at have modtaget bevillingen! Vi synes selv, at vi har et spændende projekt, som vi glæder os til at tage fat på. Et projekt med en stærk tematisk fællesnævner og en stor diversitet de enkelte delprojekter imellem.

Projektet indledes den 1. september 2010

Projektgruppens deltagere

Prof. Kirsten Busch Nielsen, KU
Prof. Philipp Stoellger, Univ. Rostock
Forskningslektor Anna Vind, KU
Forskningslektor Sven Rune Havsteen, KU
Forskningslektor Claudia Welz, KU
Forskningslektor Iben Damgaard, KU
Post.doc. Martin Jürgensen, KU
Ph.d.-stud. Karina Kande, KU
Ph.d.-stud. Therese Bering Solten, KU

Læs mere om projektet