18. januar 2010

Nyt EU projekt

Professor Jørgen Nielsen, Center for Europæisk Islamisk Tænkning ved Det Teologisk Fakultet, deltager sammen med professor Lisbet Christoffersen, Teol og RUC, samt professor Hanner Petersen, Jura KU, i et nyt europæisk forskningskonsortium, der påbegynder sit arbejde 1. februar 2010. Projektet handler om religiøse og sekulære værdier i Europa og har titlen Religious Diversity and Secular Models in Europe - Innovative Approaches to Law and Policy (RELIGARE).
Projektet tager udgangspunkt i, at religiøs og kulturel diversitet er en social realitet i Europa, men måden denne diversitet behandles på politisk i EU og medlemsstaterne er forskellig og rejser en række spørgsmål. RELIGARE's formål er at vurdere konsekvenserne af religionsfrihed for sameksistens og interaktion imellem religiøse og sekulære værdier i nutidens Europa. Konkret skal projektet undersøge religiøse og sekulære værdier i relation til familie, arbejdsmarked, religion i det offentlige rum og statens forhold til kirker og trossamfund.
Konsortiet består af 13 partnere fra 10 lande, der har modtaget en bevilling på i alt 2.7 mio. €, hvoraf 126.000 € tilfalder KU. Det ledes fra Katholeike Universiteit Leuven, Belgien, og deltagerne kommer derudover fra England, Frankrig, Spanien, Tyskland, Danmark, Holland, Italien, Bulgarien og Tyrkiet Den empiriske undersøgelse bliver foretaget i otte af landene, heriblandt Danmark.