04. januar 2010

2 MSO professorer ansat ved Det Teologiske Fakultet

Pr. 15. december er 2 kvindelige MSO professorer ansat ved Det Teologiske Fakultet:

Amanda Hammer er ansat som MSO professor ved Center for Afrikastudier ved Det Teologiske Fakultet.

Mette Birkedal Bruun er ansat som MSO professor ved Afdeling for Kirkehistorie ved Det Teologiske Fakultet.

Det Teologiske Fakultet byder velkommen til de nye professorer