22. november 2010

Film og forskning

Forskningscenteret BiCuM er hvert semester vært ved ca 2 filmforevisninger. Filmene udvælges af centrets egne eller tilknyttede forskere og har det til fælles, at de på forskellig vis tematiserer og problematiserer dimensioner i kulturel erindring, dvs. hvorledes fortiden bliver representeret, og således tager religiøse, politiske og kulturelle konflikter eller spændinger op til fornyet overvejelse. Tidligere er vist film fra Stalins Rusland og propagandafilm fra Hitlers Tyskland samt D.W. Griffith's Intolerance.

Filmarrangementerne henvender sig til alle film- og dokumentarinteresserede og især til det publikum, der har en særlig interesse i hvordan det visuelle medie kan fungere og analyseres indenfor den kulturelle erindring.

De næste filmarrangementer afholdes den  31. oktober: Den Yderste Dom og den 29. november: Mothers. Se forsiden for flere informationer

Bible and Cultural Memory (BiCuM) er et center tilknyttet Afdeling for Bibelsk Eksegese ved Københavns Universitet. Det er finansieret af rammebevillingen "kvindelig forskningsleder" under Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Centret undersøger hvordan erindring er et fundamentalt instrument i dannelsen af kulturel, religiøs, etnisk eller national identitet i Det Gamle Testamente
Læs mere om centeret her