20. maj 2010

Studiekreds om Grundtvigs salmer

Studiekredsen bliver en teologisk læsning af salmerne. Hovedvægten vil ligge på at forstå, hvorledes Grundtvig i sine salmer tolker hovedmotiver i kristendom og menneskeliv, men med opmærksomhed på, at man hos Grundtvig ikke kan skille det teologiske fra det digteriske. Grundtvigs kristelige erkendelser bliver til i hans visionære digtning - hvad der undertiden kan gøre meningen dunkel.

I de enkelte sessioner vil vi med udgangspunkt i 3-4-5 salmer gennemgå forskellige emneområder - f. eks. Helligånd, kirke, ordet, frelse, nåde, gudsbillede. Hvad sker i Grundtvigs oversættelser, og hvorledes gennemtrænger personlige erfaringer nogle af hans bedste salmer?

Studiekredsleder: Niels Thomsen, fhv. rektor for Præstehøjskolen.