20. januar 2010

Mere Grundtvigundervisning på Det Teologiske Fakultet

Det Teologiske Fakultet har i efteråret 2009 indgået en samarbejdsaftale med Grundtvig-Akademiet med det formål at styrke udbuddet af undervisning i Grundtvigs forfatterskab i teologiuddannelserne. Fra og med foråret 2010 vil der hvert semester blive udbudt mindst et emnekursus a 15 ECTS inden for temaer relateret til Grundtvigs forfatterskab.

Kurserne udbydes bredt til studerende ved Københavns Universitet og ved øvrige danske universiteter. Kurserne udbydes som emnekurser i henhold til den teologiske studieordning, og kan følges af studerende på den ordinære teologiuddannelse samt af merit- og tilbagsstuderende.
Kurserne kan derudover aflægges i form af deltidsuddannelse (Åbent Universitet) og kan indgå i en masteruddannelse fra Det Teologiske Fakultet - evt. med hovedemnet Grundtvigstudier