14. september 2010

Helgenkult og kulturarv: lokal og national identitet

Fra 1. september i år og fire år fremover vil Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer (Kulturarvscentret) ved Afdeling for Kirkehistorie på Det Teologiske Fakultet stå som leder af et nyt samarbejdsprojekt finansieret af fem landes forskningsråd under forskningsprogrammet EuroCORECODE lanceret af European Science Foundation (ESF).

Det nye projekt Symbols that Bind and Break Communities: Saints' Cults as Stimuli and Expressions of Local, Regional, National and Universalist Identities er et samarbejde mellem forskere ved fem forskellige universiter: udover vores eget også Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim samt universiteterne i Tallinn (Estland), Krems (Østrig) og Central European University i Budapest (Ungarn). Hvert land har sit eget team, men selvom de enkelte projektdele i det daglige fungerer uafhængigt af hinanden og har sin egen faglige profil, er der tale om et samlet tværfagligt projekt, der omfatter fagene historie, kirke- og liturgihistorie, musikhistorie, teaterhistorie, kunst- og arkitekturhistorie, samt arkæologi og folkloristik.

Ved Centret vil der blive arbejdet med delprojektet Saints, Identity and Cultural Memory in the Regions around Øresund and Gotland, from c. 1100 to the Present Day. Foruden hidtidige centermedarbejdere (Nils Holger Petersen og Martin Wangsgaard Jürgensen) vil også seniorforsker Dr. Tracey Sands fra USA deltage i dette projekt. Derudover har centret en gruppe affilierede forskere tilknyttet.

Læs mere på centrets engelske hjemmeside