10. juni 2010

Hvem er så muslim?

Riem Spielhaus, medarbejder ved Center for Europæisk Islamisk Tænkning (CEIT), Det Teologiske Fakultet, har vundet Augsburgs Videnskabspris for Interkulturelle Studier 2010. Prisen er siden 1998 årligt blevet tildelt forfatteren af årets bedste phd-afhandling på området. Spielhaus skrev sin afhandling ved Humboldt-Universitet i Berlin under titlen Wer is hier Muslim? (Hvem er så muslim?) og har været ansat ved CEIT som postdoc siden 1. januar 2010. Prisen tildeles ved en offentlig ceremoni i Augsburgs rådhus 22. juni.

The Augsburg Science Award for Intercultural Studies 2010 goes to Riem Spielhaus, researcher at the Centre of European Islamic Thought (CEIT), Faculty of Theology. The prize has been awarded annually since 1998 for the best PhD thesis in the field. Spielhaus wrote her doctorate at Humboldt University, Berlin, with the title Wer is hier Muslim? (Who is a Muslim anyway?) and has been a post.doc. researcher at Ceit since 1 January 2010. The prize will be awarded at a public ceremony in Augsburg's town hall on 22 June.