05. november 2010

Tiltrædelsesforelæsning ved professor Mette Birkedal Bruun

Fredag den 5. november har Det Teologiske Fakultet den glæde at være vært ved professor Mette Birkedal Bruuns tiltrædelsesforlæsning.

Forelæsningen der har titlen "Fra Bernhard af Clairvaux til Roland Barthes og tilbage igen. Fire nedslag i kirke- og åndshistorien" finder sted i fakultetets auditorium 7, på Købmagergade 44-46 klokken 14.00 og er åben for alle interesserede.

Efter forelæsningen vil Afdeling for Kirkehistorie være vært ved en reception.