14. juni 2011

Ny adjungeret professor i Systematisk Teologi

George Linsley Pattison (f. 1950) har en ph.d. fra University of Durham (1983) samt en DD (D. teol.) også fra University of Durham (2004). Han var Parish Priest (Church of England) 1977-1980 og 1983-1991.

Fra 1991 til 2001 var Pattison dekan for kapellet og direktør for Studier i teologi ved King's College, University of Cambridge.

George Pattisons vigtigste forskningsområder omfatter Kierkegaard (især de opbyggende skrifter, æstetik og kulturel kontekst), billedkunst og religion; russisk religiøs tankegang hos især Dostojevskij og russiske religiøse filosoffer i det 20. århundrede, eksistentialisme, filosofi Martin Heidegger; teologi og teknologi; teologi og moderne europæisk tænkning.

Pattison er grundlægger af Oxford Centre for Teologi og moderne europæisk tænkning (stiftet i 2007 -) og er for tiden, sammen med kollegaer fra København og Oxford, involveret i forskningsprojektet "Phenomenology of Religious Life".