21. marts 2011

Akkreditering af de teologiske uddannelser

Den 3. marts modtog Det Teologiske Fakultet ACE Denmarks endelige afgørelse vedørende akkrediteringen af de teologiske uddannelser. Såvel den teologiske bacheloruddannelse som den teologiske kandidatuddannelse er akkrediteret for de maksimale 6 år med alle kriterier tilfredsstillende opfyldt.

Studieleder Jesper Tang Nielsen udtaler: Det er glædeligt og bekræfter, hvad vi allerede viste, at vi har veldrevne og velstrukturerede forskningsbaserede uddannelser med mulighed for god kontakt mellem studenter og undervisere, ligesom forholdet til aftagerne er upåklageligt.