27. april 2011

Center for Kirkeforskning

Den 1. maj oprettes Center for Kirkeforskning (CFK) ved Det Teologiske Fakultet i København. Centret har til formål at styrke forskningen i folkekirkens praksis og studiet af kirkens og religionens rolle i samfundet. Resultaterne af forskningen formidles gennem undervisning, konferencer og udgivelser.

Ved at samordne fakultetets forskningsindsats imødekommer centret en stigende efterspørgsel på området. Centret skal i første omgang synliggøre relevansen af den eksisterende forskning i praktisk-teologiske emner. Det er desuden hensigten at oprettelsen af centret vil være i stand til at tiltrække yderligere forskningsprojekter og bane vej for samarbejde med andre interessenter på området om relevante tiltag.

Der tilknyttes en styregruppe bestående af forskere fra fakultetet samt eksterne eksperter på området.

Åbningen markeres ved et seminar på fakultetet onsdag den 25. maj kl 13-16.  Programmet kan ses i fakultetets elektroniske kalender.

Læs mere på Center for Kirkeforsknings hjemmeside.