14. juni 2011

Nyt forskningsprojekt ved BiCuM

Trine Hasselbalch har som post.doc. ved BiCuM taget hul på et etårigt projekt om Genesisapokryfen. Projektet sigter mod en bedre forståelse af forholdet mellem tekst og autoritet i tiden inden en egentlig bibelsk kanon udkrystalliserede sig. Som titlen antyder, bearbejder Genesisapokryfen 1 Mosebog (Genesis), men den inddrager også meget fra andre traditioner, kendte især fra 1 Enok og Jubilæerbogen som ikke kom til at indgå i den bibelske kanon. Udforskningen af Genesisapokryfens komplicerede redaktionshistorie er lang og uafklaret, men lægges til side i dette projekt. Snarere læses dokumentet som en palimpsest, hvorved dets enkeltdele principielt sidestilles i analysen af hvordan de forskellige tekster beriger, korrigerer og udfylder hinanden. Formålet er inden for rammerne af ét, sammensat dokument at afklare hvorvidt den senere kanoniske Genesis-tradition fremstår mere autoritativ end de traditioner, der kom til at forblive uden for kanon, og dernæst at indkredse hvori dens særlige autoritet i så fald består.

Læs mere om forskningscenteret BiCuM her