12. december 2011

Kroppens teologi - teologiens krop

Kroppen er i vælten. Det viser sig i mange sammenhænge. I det politiske liv optræder kroppen i diskussioner af natur, miljø og klima, hvor forestillinger om naturen hænger sammen med opfattelser af vores egen menneskelige og kropslige natur. Tilsvarende er kroppen højaktuel i diskussioner om velstand, velfærd og sundhed. Her forudsættes ofte ganske bestemte opfattelser af, hvad et godt liv er, og af, hvilken krop dette liv har, kræver eller måske endda kan identificeres med.

Med Kroppens teologi - teologiens krop bidrager forskere ved fakultetets Afdeling for Systematisk Teologi til den nødvendige diskussion af de svar, der i dag gives fra politisk, kulturelt og videnskabeligt hold på spørgsmål om kroppen og dens sammenhænge.
På en teologisk baggrund problematiserer forfatterne nutidens ensidige krops- og kropslighedsopfattelser. Samtidig problematiserer bogens kapitler teologi(er), der slet ikke, på den ene eller anden måde, forholder sig til de gængse opfattelser.
Bogens femten kapitler er samlet under tre overskrifter. I bogens første del, "Mennesket", undersøges bl.a. temaer som fremmedhed, begær, selv og opstandelsestro, temaer, der alle relateres til menneskets krop eller mennesket som krop. Under overskriften "Gud" er i bogens midterste fire kapitler kroppen indfaldsvinkel til tolkninger af Jesus Kristus, treenigheden og håbet. Sidste del handler om "Kirken". Kapitlerne her undersøger kirkens praksis, sakramenter og kirkebegrebet selv, og også disse emner relateres til kropstemaet.

Bogen har sit udspring i en åben forelæsningsrække, som Det Teologiske Fakultet inviterede til i efterårssemesteret 2009, og som en række systematiske teologer bidrog til fra forskellige faglige indfaldsvinkler. Bogens kapitler er skrevet af Nete Helene Enggaard, Niels Henrik Gregersen, Arne Grøn, Hans Raun Iversen, Jonas Adelin Jørgensen, Mads Peter Karlsen, Bent Flemming Nielsen, Kirsten Busch Nielsen, Carsten Pallesen, René Rosfort, Lars Sandbeck, Pia Søltoft, Johanne Stubbe Teglbjærg, Claudia Welz og Jakob Wolf. Kirsten Busch Nielsen og Johanne Stubbe Teglbjærg har redigeret.