18. marts 2011

Flere ansøgere til Religious Roots

På Masteruddannelsen Religious Roots of Europe optages formodentlig i år ni Kandidatuddannelsen The Religious Roots of Europe kan, udover titlen som Copenhagen Master of Excellence, også bryste sig af at udgøre KU’s eneste egentlige fællesuddannelse. Kandidatuddannelsen udbydes i fællesskab med fem andre nordiske universiteter (Århus, Bergen, Oslo, Lund, Helsinki). De i alt 6 universiteter råder hver over seks studiepladser, men da søgningen til uddannelsen på Københavns Universitet har vist sig at være større end til de øvrige universiteter diskuteres i øjeblikket muligheden af, at lade KU udnytte ledige studiepladser fra de øvrige universiteter og dermed optage ni studerende i 2011.

The Religious Roots of Europe er, hvad det faglige indhold angår, den eneste uddannelse af sin art på verdensplan og tiltrækker derfor mange internationale studerende (22 af de 48 p.t. på nordisk plan aktive studerende kommer fra ikke-nordiske lande). De 9 ansøgere i 2011 tæller da også, udover danske studerende, studerende fra England og Gambia.

The Religious Roots of Europe er udviklet og ledet af førende forskere inden for feltet og er af Nordisk Ministerråd blevet fremhævet som ’good practice’ inden for udviklingen af fællesuddannelser.


Læs mere om uddannelsen her