24. september 2012

Afslutningskonference

Onsdag den 3.-lørdag den 7. Oktober afholder det FKK- og Carlsbergfond-støttede kollektive forskningsprojekt In-visibilis sin afsluttende internationale konference om emnet "Visibility and Transcendence in Religion, Art and Ethics". Onsdag den 3. kl. 18 åbnes konferencen i aud. 7 med velkomst ved dekanen og leder af forskningsprojektet lektor Anna Vind, AKH, og derefter en forelæsning ved Prof. Arne Grøn, AST, om "Ethics and Phenomenology of the In-visible". Derefter afholdes en reception, hvortil alle fremmødte er inviterede.

Deltagelse i resten af konferencen er stadig mulig mod betaling af et deltagergebyr på 400 kr. og ved tilmelding til Anna Vind på av@teol.ku.dk

Læs mere om konferencen her

Besøg forskningsprojektet Invisibilis hjemmeside her