26. oktober 2012

Dansk Forfatterforenings faglitterære pris 2012

Den 26. oktober modtager professor emeritus Martin Schwartz Lausten Dansk Forfatterforenings faglitterære pris 2012.

Den faglitterære styrelse i Dansk Forfatterforening uddeler hvert år på Kulturstyrelsens vegne den faglitterære pris til forfattere, der har gjort et ellers vanskeligt fagligt stof tilgængeligt for et bredt publikum. I år deles prisen mellem professor emeritus Martin Schwarz Lausten fra Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet og lektor emeritus Jesper Hoffmeyer fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Med prisen følger 30.000 kr. til hver af modtagerne.

Professor emeritus Martin Schwarz Lausten.
Billederettigheder: Forlaget Anis

Martin Schwarz Lausten modtager primært prisen for værket Jøder og kristne i Danmark – fra middelalderen til nyere tid. (Forlaget Anis, 2012). Bogen udgør en koncentreret fremstilling af et meget stort, kildebaseret seksbindsværk om forholdet mellem den danske kirke og den jødiske minoritet; denne reagerede først i begyndelsen af det 19. århundrede på den ret ensidige antijødiske indstilling som kirkens ledende mænd udviste, mens den enevældige statsmagt på sin vis var forud for sin tid i holdningen til de fremmede – en problemstilling der også kan have relevans for at forstå vor egen tid. Martin Schwarz Lausten har desuden skrevet et række fortræffelige historiske og kirkehistoriske værker, bl.a. om de tyske reformatorer og deres danske efterkommere, samt om kongerne under og efter reformationen.

Prisen motiveres af Birthe Rønn Hornbech, fhv. Minister og MF for V.
Birthe Rønn Hornbech vil især hylde MSL for sin evne til igennem meget komprimerede værker og talrige foredrag at formidle forskningen til lægfolket uden nogensinde at gå på kompromis med den videnskabelige grundighed:

- Martin Schwartz Lausten er en Gudsbenådet formidler. Han er det bedste bevis på, at den videnskabelige grundighed og hæderlighed ikke udelukker, at videnskab kan blive vedkommende og aktuel, og han lærer os, at vi ikke blot er fritsvævende individer men led i en kæde – det er vigtigt i en historieløs tid.

Prisoverrækkelsen finder sted ved en reception hos:

Dansk Forfatterforening
Strandgade 6, 1401 København K
Fredag den 26. oktober, kl. 17-18.

For yderligere oplysninger ring venligst Frank Egholm Andersen, formand for de faglitterære forfattere i Dansk Forfatterforening, på 4087 4402.