2. november 2012

100 år med studenterdemokrati

JUBILÆUM

I 2012 kan Det Teologiske Fagråd ved Københavns Universitet fejre sit 100 års jubilæum. Dermed er fagrådet det ældste studenterpolitiske organ, der er dokumenteret i Danmark. Jubilæet markeres fredag den 2. november med udgivelse af et festskrift og en reception på Det Teologiske Fakultet.

- At fylde 100 år er ikke noget, enhver organisation får lov at opleve. På Det Teologiske Fakultet er der en stærk og unik tradition for studenterdemokrati, og den finder vi det vigtigt at værne om og ikke mindst at fejre. Anders Martin Lauritsen, Formand for Det Teologiske Fagråd.

Billede fra Det Teologiske Fagråds valgmøde 1961

Det Teologiske fagråd udgør det ældste studenterpolitiske udvalg i Danmark, der findes oplysninger om. I arkiverne går oplysningerne om teologernes studenterpolitiske arbejde helt tilbage til november 1842, hvor den første teologiske studenter-komite blev nedsat. Studenterdemokratiet antog dog først sin nuværende form i 1912, da Det Teologiske Studenterråd blev oprettet, og de studerende for første gang kunne vælge deres egne repræsentanter.

Siden har fagrådet givet stemme til de studerendes ønsker og krav til fakultetets ledelse. Fagrådsformand Anders Martin Lauritsen udtaler:

- Fagrådets formål er i bedste Hal Koch stil at sikre dialogen og den demokratiske samtale mellem studerende og ledelse. Det er i virkeligheden denne samtaletradition, vi fejrer hundredåret for i år.

Fagrådet har siden sin oprettelse været mødested og brydningssted for teologiske studenter og har gennem årene fostret flere kendte medlemmer. F. eks. MF Hans Vestager, biskop Peter Fischer-Møller og minister Ida Auken.

Disse har alle bidraget til det særlige festskrift, som vil blive præsenteret ved jubilæumsreceptionen. I festskriftet belyses fagrådets historie igennem tidligere og nuværende medlemmers anekdoter og kommentarer.

Receptionen finder sted fredag den 2. november 2012 kl. 15-18, Kældercafeen, Købmagergade 44, over gården.

Alle er velkomne!