8. marts 2012

Deadline for indlevering af konferencepapers

19. – 21. oktober 2012 er Det Teologiske Fakultet vært for den 16. internationale ISRLC-konference: Cultures of Transition: Presence, Absence, Memory.

Konferencens tema er kulturer under forvandling: Hvordan påvirkes identitetsforhold og værdier af, at normer bryder sammen og nye bliver til, og hvad er den kulturelle betydning af fælles erindring?

Deadline for indlevering af paperforslag er 31.3 2012

Konferencen består af 17 paneler inden for religion, litteratur, filosofi og andre humanistiske og kunstneriske områder. Vi gør særlig opmærksom på de tre nye paneler:

- Kierkegaard and Grundtvig (Rewriting and Memory in Golden Age Copenhagen)

- Transnational & Migration Studies (Crossing Borders)

- Transcendence & Memory.

Konferencens tre keynote-speakers er:

Prof. Kevin Hart, Religious Studies, Univ. of Virginia, USA

Prof. Elleke Boehmer, World Literature in English, English Faculty, University of Oxford

Prof. Mette B. Bruun, Kirkehistorie, Teologi, KU