10. maj 2012

Teologer er også iværksættere

Teologistuderende tegner sig for 11 ud af 600 virksomheder startet af studerende fra KU gennem de sidste fire år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Antallet lyder måske ikke umiddelbart af meget, men sammenholder man det med antallet af studerende, viser det sig, at der procentuelt er flere iværksættere på teologi end på de natur- og sundhedsvidenskabelige fakulteter. Teologistuderende bliver oftest selvstændige som rådgivningskonsulenter.

Studieleder Jesper Tang Nielsen udtaler:

- Det teologiske studium er en klassisk uddannelse, der både fordrer en høj grad af selvstændighed og giver generelle analytiske kompetencer. De teologistuderende lærer at tænke selv. Det er sikkert den kombination af klassisk dannelse og kreativitet, der giver sig udslag i fantasien og modet til at sætte starte nye virksomheder.