5. december 2012

The Cambridge Companion to the Cistercian Order

The Cambridge Companion to the Cistercian Order redigeret af Mette Birkedal Bruun er netop udkommet på Cambridge University Press.

Redaktøren om bogen: Hidtil har der været en tendens til at se cistercienserordenen som et isoleret fænomen. Denne introduktion går nye veje. Den kaster lys over cisterciensermunke og -nonners interaktion med det omgivende samfunds konger, biskopper, herremænd og bønner, og den viser, hvordan ordenen blev påvirket udefra og selv bidrog afgørende til det religiøse, kulturelle og økonomiske klima i Middelalderens Europa. Bogens 19 artikler er skrevet af førende forskere fra Australien, Belgien, Canada, Danmark, England, Holland og USA. De udfolder cisterciensernes historie fra begyndelsen i 1100-tallet til i dag og behandler temaer, der strækker sig fra landbrug til liturgi og fra kakler til prædikener.

Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside