22. juni 2012

Puljemidler til Det Teologiske Fagråd

Det Teologiske Fagråd har modtaget 8500 kr. fra Københavns Universitets studiemiljøpulje.

Pengene vil gå til afholdelse af faglige fredage samt til afholdelse af fagrådets 100 års jubilæum i november 2012.

Faglige fredage

Fagrådet har afholdt faglige fredage siden 2010.

Faglig fredag finder sted i fakultetets kældercafe og kombinerer faglige foredrag med hygge og uformelt samvær for studerende og ansatte. Faglig fredag har blandt andet været afholdt som debatmøde mellem den israelske og palæstinensiske venskabsforening i Danmark samt som paneldiskussion om dansk økumeni med indlæg fra den katolske biskop og en biskop fra den danske folkekirke.

Arrangementerne nyder stor opbakning mellem de studerende, og ved hjælp af puljemidlerne vil fagrådet kunne invitere flere spændende oplægsholdere i det kommende år.

Fagrådets 100 års jubilæum

Det Teologiske Fagråd kan i år fejre sit 100 års jubilæum. Det ønsker fagrådet at markere med et arrangement for alle studerende og ansatte på Det Teologiske Fakultet. Der arbejdes desuden med en bogudgivelse, som skal markere jubilæet. Størstedelen af miljøpuljemidlerne vil blive anvendt til jubilæumsarrangementet.

 - Det Teologiske Fagråd er yderst interesserede i, at studiemiljøet for vore studerende er i top, og midlerne fra studiemiljøpuljen er en stor hjælp i dette arbejde. Anders Martin Lauritsen, formand for Det Teologiske Fagråd