27. marts 2012

Tortur ødelægger ofres virkelighedsfornemmelse

Tillid og mistillid er nogle af menneskets mest grundlæggende værktøjer i forhold til at navigere socialt i verden. Når evnen til at føle tillid og mistillid bliver forstyrret igennem brutale overgreb som fx tortur, bliver ikke kun ofrenes evne til at indgå i relationer med andre mennesker ødelagt, men også selve deres selvfølelse. Det har voldsomme konsekvenser i form af desorientering og tabt virkelighedsfornemmelse. Det viser en ny ph.d.-afhandling fra Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet.

Læs hele nyheden på www.nyheder.ku.dk