16. juli 2013

Fremgang i ansøgertallene for teologi

uddannelse

Den 5. juli 2013 var der ansøgningsfrist til bacheloruddannelserne i kvote 1. På teologi kan man i år glæde sig over en fremgang på 10% i ansøgninger til kvote 1.

Kst. prodekan, studieleder Jesper Tang Nielsen udtaler:

- Vi ved af erfaring, at ansøgertal går op og ned. Som regel af årsager vi ikke kan påvirke. Denne gang er det formentlig den store ungdomsårgang, der er den direkte årsag til fremgangen. Det skal ikke hindre glæden over at kunne byde en stor årgang med mange førsteprioriteter velkommen og tilbyde dem et nyt udvidet studieintroduktionsprogram. Derved tager vi fra begyndelsen fat på at uddanne vores studerende i akademiske arbejdsformer og udtryksmåder. Ikke mindst det skriftlige arbejde kommer straks i højsædet, når russerne skal skrive opgave om Søren Kierkegaard og i den forbindelse tilbydes et kursus i skriftlig fremstilling på universitetsniveau.

30. juli får ansøgerne svar på deres ansøgning, og optagelseskvotienterne bliver offentliggjort. Fra 30. juli er det også muligt at søge optagelse på de uddannelser, hvor der er ledige pladser.