31. august 2013

Søren Kierkegaard-forsker bliver æresdoktor ved Københavns Universitet

Æresdoktor

Ved universitetets årsfest den 15. november vil professor, dr. et dr.theol. h.c. Niels Jørgen Cappelørn blive promoveret og proklameret som teologisk æresdoktor. Niels Jørgen Cappelørn har båret hovedansvaret for tilblivelsen af Søren Kierkegaards Skrifter og hædres af Københavns Universitet for sin indsats.

Tidligere i år, 200-året for Søren Kierkegaards fødsel, afsluttedes udgivelsen af Søren Kierkegaards Skrifter, en tekstkritisk, kommenteret udgave af Kierkegaards skrifter i 55 bind. Mange forskere har medvirket til det store udgivelsesprojekt. Men en helt særlig rolle har professor Niels Jørgen Cappelørn indtaget. Hans udholdenhed og kompetencer har været afgørende for projektets vellykkethed. Niels Jørgen Cappelørn har desuden i enestående grad bidraget til udgaven som forfatter til tekstkommentarer. Hans kommentarer dækker brede forskningsfelter, fra Kierkegaards historiske, politiske og kulturelle kontekst til de filosofiske og teologiske emner, som forfatterskabet berører, og vidner om en forskningsindsats, der forudsætter detaljeret og præcis tekstfortolkning såvel som dyb forståelse for teksternes indhold.

Niels Jørgen Cappelørn ledede udgivelsen af Søren Kierkegaards Skrifter som direktør for Søren Kierkegaard Forskningscenteret i årene 1994-2009 og som direktør for Fonden for Søren Kierkegaard Forskningscenteret i årene 2010-2013. Siden 2010 har Niels Jørgen Cappelørn været professor i Kierkegaardstudier ved Det Teologiske Fakultet. Niels Jørgen Cappelørn har i årenes løb stået i spidsen for en række videnskabelige aktiviteter inden for Kierkegaard-forskningen såsom publikationer og konferencer, og også i en række projekter vedr. oversættelse af Kierkegaardskrifter til andre sprog har han været ankerperson. Niels Jørgen Cappelørn var tidligere, i årene 1980-1993, generalsekretær for Det Danske Bibelselskab. Han var i disse år drivende kraft bag den ny-oversættelse og udgivelse af Bibelen, der udkom med kongelig autorisation i 1992.

Som skik er, vil Niels Jørgen Cappelørn kvittere for udnævnelsen til æresdoktor med en forelæsning. Denne vil finde sted på Det Teologiske Fakultet fredag den 6. december kl. 13.15.