04. oktober 2013

Det Teologiske Fakultet byder velkommen til 20.000 nye Kierkegaardstuderende

onlinekursus

Den 7. oktober 2013 slår Det Teologiske Fakultet de virtuelle døre op for det gratis online kursus Søren Kierkegaard – Subjectivity, Irony and the Crisis of Modernity, Godt 20.000 kursister fra hele verden har tilmeldt sig kurset

Kierkegaard-kurset udgør et ud af i alt 8 kurser, som Københavns Universitet netop nu udbyder igennem den virtuelle undervisningsplatform Coursera.

Den 7. oktober vil de tilmeldte studerende få adgang til et virtuelt kursusunivers som indeholder onlineforelæsninger, arbejdsspørgsmål og tests samt diskussionsfora, hvor et hold af undervisningsassistenter vil lede diskussioner på engelsk, tysk, fransk, spansk, polsk, japansk og kinesisk.

Vi er stolte af at kunne byde velkommen til det største hold i fakultetets lange historie. Jesper Tang Nielsen, Studieleder

Læs mere om kurset her