15. februar 2013

International masteruddannelse hitter hos de studerende

UDDANNELSE

Kandidatuddannelsen Religious Roots of Europe høster roser fra de studerende i en ny nordisk evaluering.

Evalueringen er gennemført af evalueringsbureauet Oxford Research og omfatter ni internationale masterprogrammer som er startet inden for de seneste år med støtte fra Nordisk Ministerråd. Af disse udgør kandidatuddannelsen Religious Roots of Europe den største. Uddannelsen udgør en af Københavns Universitets eliteuddannelser og udbydes i fællesskab mellem universiteterne i København, Bergen, Helsinki, Lund, Oslo og Aarhus. På Københavns Universitet har uddannelsen hjemme på Det Teologiske Fakultet.

I alt 91 internationale studerende har deltaget i undersøgelsen og programmerne får en rigtig god evaluering. Over halvdelen af de interviewede svarer, at de er ”meget tilfredse” med deres uddannelse. De studerende lægger størst vægt på programmets internationale karakter, altså både det at de studerer ved en række universiteter samtidig og det at de studerer sammen med studerende fra mange forskellige lande. Faktisk svarer halvdelen af de interviewede studerende at de ikke ville være interesseret i programmet hvis studierne havde været begrænset til et enkelt land.

Studieleder Jesper Tang Nielsen fra Det Teologiske Fakultet er glad for det positive resultat:

 - Vi er glade for, at vi har fået en så positiv evaluering. Den bekræfter vores egen opfattelse. Vi har tilsyneladende ramt rigtigt med denne type internationale uddannelse. I fremtiden vil vi satse endnu mere på at integrere e-læring i nye internationale uddannelsestilbud.

Læs mere om Religious Roots of Europe på uddannelsens hjemmeside (engelsk)