10. april 2013

Call for abstracts til workshop om "Den danske religionsmodels grænseflade"

Tilmelding

Workshoppen "den danske religionsmodels grænseflade" arrangeres af FKK netværket Den danske religionsmodel under forandring: Et komparativt perspektiv. Der er åbent for tilmeldinger med og uden abstract.

I Danmark og i flere andre europæiske lande bygger forholdet mellem stat og kirke på en religionsmodel, hvor én majoritetskirke har en historisk fortrinsstilling i forhold til statsmagten. Grundlaget for denne fortrinsstilling er i dag under erosion som følge af blandt andet globaliseringen.

Netværket, Den danske religionsmodel under forandring: Et komparativt perspektiv er støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation og har til formål at samle danske og udenlandske forskere, som kan belyse forskellige aktuelle problemstillinger omkring den danske religionsmodel, konkret og i komparativ europæisk belysning. 

Netværket inviterer hermed til endags-workshop med fokus på den danske religionsmodels grænseflade. Her samler interessen sig blandt andet om de danske udlandskirker, de religiøse mindretal i Danmark og deres forhold til staten og til folkekirken - tilpasser minoritetsreligionerne sig for eksempel den danske model? Grænsefladen omfatter også de religiøse forhold i Grønland og Færøerne samt de ændrede vilkår, som globaliseringen og den øgede religiøse pluralitet har betydet for blandt andet præster og andre gejstlige med særlige funktioner (felt-, fængsels- og hospitalspræster). Hvad kan folkekirken og dens enkelte præster beskæftige sig med og udtale sig om, og hvad hører ikke hjemme i en kirkelig sammenhæng? Der er tale om eksempler, og workshoppen vil overordnet søge at kortlægge og analysere de udfordringer, som netop viser sig i religionsmodellens grænseflade i takt med disse års ændringer i folkekirkens særstilling.

Workshoppen finder sted i København, onsdag den 9. oktober 2013 på Københavns Universitet Amager, lokale 27.0.09. Programmet vil blive sammensat af indlæg fra både inviterede og tilmeldte foredragsholdere. Alle med interesse i religionsmodellens grænseflade opfordres til at deltage, men måske bliver det nødvendigt at begrænse deltagerantallet.

Nærmere oplysninger om deltagelse i workshoppen vil fremgå af FKK-netværkets hjemmeside. Allerede nu kan man tilmelde sig både med og uden abstract (max. 200 ord) til Signe E. Larsen (netværkskoordinator): signeelars@hum.ku.dk

Keynote indlæg til workshoppen:

En norsk religionsmodell: - også i forandring? v/ professor Ulla Schmidt, KIFO

Sverige efter millennieskiftet: så lite förändring som möjligt v/ professor Jørgen Straarup, Södertörns Högskola