11. juni 2013

Afdeling for Bibelsk Eksegese får underviser i Koran-studier

ANSÆTTELSE

Thomas Hoffmann, ph.d. og specialist i koranstudier er pr. den 1. august udnævnt til professor (mso) ved Afdeling for Bibelsk Eksegese. Thomas Hoffmann, der også har været tilknyttet CEIT (Center for Europæisk Islamisk Tænkning), har senest haft en stilling som lektor i Arabisk- og Islamstudier samt Religionsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Hoffmann har i sine studier været optaget af at eksperimentere med forskellige tekstteorier og metoder på koranteksten og har hentet inspiration fra både litteratur- og bibelvidenskab. Derudover er han optaget af intertekstuelle og komparative studier af Koranen, islam og bibelsk litteratur og religion og har bl.a. publiceret en antologi om Abrahamfiguren sammen med teologiske kolleger fra København.

Thomas Hoffmann vil måske især være kendt udadtil som fast klummeskribent i Weekendavisens tillæg Ideer og for sin medvirken som redaktør for og bidragyder til GADs leksikon om islam. På afdelingen skal Thomas Hoffman stå for ”The Qur’anic Studies Project”, men vil desuden udbyde undervisning i Koranen som et led i et historisk-kritisk studium af islams hellige skrift. Da det gælder forskning i den tredje skriftreligion i vores kulturkreds, har det været nærliggende at tilknytte Thomas Hoffmann til Afdeling for Bibelsk Eksegese.

Det Teologiske Fakultet glæder sig over at kunne byde Thomas Hoffmann velkommen på fakultetet.