19. juli 2013

Ny lektor i Dogmatik

Ansættelse

Med tiltrædelse 1.august 2013 er Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, postdoc, ansat som lektor i dogmatik med økumenisk teologi.

Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen er ph.d. fra Det Teologiske Fakultet på en afhandling om nyere eskatologi under inddragelse af Maurice Merleau-Pontys kropsfænomenologi. Fra 2009 har hun været ansat som postdoc ved Center for Naturalisme og Kristen Semantik ved afdeling for Systematisk Teologi. I 2010 var hun desuden ansat som gæsteforsker ved Pacific Lutheran Theological Seminary, Graduate Theological Union, Berkeley, USA.

Hendes primære forskningsområder er trinitetsteologi, eskatologi, kropslig teologi herunder forholdet mellem teologi og andre videnskaber, dogmatikkens grundlagsproblemer samt nyere dogmatik generelt.

Til efteråret udgiver hun monografien: Body and Hope. A Constructive Interpretation of Recent Eschatology by Means of the Phenomenology of the Body.

- Med ansættelsen af Johanne Stubbe Teglbjærg som lektor i Dogmatik er faget dogmatik på AST nu igen fuldbesat. Vi har i flere år været underbemandet på dogmatik, siden tre medarbejdere gik af på grund af alder. Sektionen står nu stærkt igen ikke mindst med Johanne på holdet. Hun beskæftiger sig med de stor klassiske dogmatiske problemer med en ny tilgang, bl.a. inddrager hun den nyere kropsfænomenologi i sine undersøgelser. Det er med stor glæde og store forventninger, vi byder hende velkommen som medarbejder på AST. Jakob Wolf, leder af Afdeling for Systematisk Teologi.