7. november 2013

Afsløring af nyt mindesmærke for Søren Kierkegaard

Kierkegaardjubilæum

København får nu et nyt, flot mindesmærke for Søren Kierkegaard. Mindesmærket består af et Kierkegaard-citat støbt i metal og placeret i brolægningen på Nytorv, hvor den berømte filosof er født. Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev (V) vil afsløre mindesmærket mandag den 11. november kl. 15.00 på Nytorv, København.

KØBENHAVNS KOMMUNE, KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN - LUNDBECKFONDEN

Pia Allerslev glæder sig over, at det nu er lykkedes at skabe dette mindesmærke for en af Københavns mest berømte borgere.

”Det er en smuk tanke, at Kierkegaards ord nu bliver en del af byrummet på Nytorv. Jeg tror, det vil betyde meget for både københavnere og besøgende i byen, at vi nu får dette flotte mindesmærke for Københavns berømte filosof,” lyder det fra kultur- og fritidsborgmesteren.

Mindesmærket er støtte af Lundbeckfonden med 250.000 kr.

”Søren Kierkegaard stillede i sine skrifter strenge krav til den enkeltes etiske holdninger og forpligtelser over for andres ve og vel. Dette syn harmonerer godt med fondens holdning til forskningsstøtte, hvor forskerens ubetingede holdning til videnskabelig kvalitet og redelighed kobles til hensynet til den enkelte og samfundet,” siger bestyrelsesmedlem, professor dr.pharm. Povl Krogsgaard-Larsen.

Citatet er udvalgt i samarbejde med Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet. Fremover vil man på Nytorv kunne læse:

”Jeg taler helst med Børn; thi om dem tør man dog haabe, at de kan blive Fornuft-Væsener; men de, der ere blevne det! Herre Jemini!”

Mindesmærket er forsynet med en QR-kode, så man med sin mobiltelefon let kan få informationer om Søren Kierkegaard og citatet.

Mindesmærket er udført af de svenske kunstnere Ingrid Falk og Gustavo Aguerre og er en del af kunstprojektet The Universal Library. Projektet rummer også Strindberg-citater i Stockholm, Ibsen-citater i Oslo, Lagerlöf-citater i Falun og Lagerkvist-citater i Växjö.

I foråret 2014 vil endnu et citat blive lagt ned i brolægningen på Nytorv.

Spørgsmål kan rettes til: Troels Halgreen, kommunikationskonsulent, 21 46 64 20