13. juni 2013

Ny professor mso i Dogmatik

Ansættelse

Christine Svinth-Værge Põder er ansat som professor mso i Dogmatik ved Det Teologiske Fakultet fra den 15. juni 2013.

Christine Põder opnåede i 2007 ph.d.-graden fra Aarhus Universitet med en afhandling om bønnens fundamentalteologiske betydning i Karl Barths teologi, som hun i 2008 modtog Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris for. Hun har efterfølgende arbejdet på et Carlsberg-finansieret postdoc-projekt om lutherreception i det 20. århundredes reformatoriske teologi. Christine har siden 2007 været bosat i Estland, men vender nu tilbage til Danmark.

- Med Christine Svinth-Værge Põder har vi fået en ny medarbejder på AST, som er overordentlig godt kvalificeret til at videreføre den solide og perspektivrige forskning og undervisning, der altid har kendetegnet faget Dogmatik ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet. Vi ser frem til et frugtbart samarbejde med vores nye MSO-professor på AST og glæder os over det store bidrag, faget Dogmatik har fået med hende som ny medarbejder, Jakob Wolf, leder af Afdeling for Systematisk Teologi.

Det Teologiske Fakultet glæder sig over at kunne byde Christine Svinth-Værge Põder velkommen!