24. juni 2013

Ny professor mso i Etik og Religionsfilosofi

Ansættelse

Med tiltrædelse 15. juni 2013 er Iben Damgaard, ph.d., ansat som professor mso i Etik og Religionsfilosofi med Søren Kierkegaard Studier som særligt område.

Iben Damgaard er ph.d. fra Det Teologiske Fakultet og Center for Subjektivitetsforskning med afhandlingen: Mulighedens Spejl. Forestilling, fortælling og selvforhold hos Kierkegaard og Ricoeur. Hun var derefter ansat som adjunkt ved Det Teologiske Fakultet i Aarhus, hvor hun udgav bogen: At lege fremmed med det kendte. Kierkegaards gendigtninger af bibelske figurer og vejledte og underviste BA- & KA-studerende i etik og religionsfilosofi. I 2010 blev hun forskningslektor på Det Teologiske Fakultet i København i den kollektive forskergruppe ”In-visibilis. Synlighed og transcendens i religion, kunst og etik” og siden 2012 med et Carlsbergfinansieret individuelt forskningsprojekt om menneskets værdighed.

- Vi er på Afdeling for Systematisk Teologi meget begejstrede for at have fået en ekstra medarbejder ansat i faget Etik og religionsfilosofi. Vi har store forventninger til Iben Damgaard som nu er ny MSO-professor i faget. Hun er særdeles godt rustet til at varetage stillingen med en solid erfaring for at forske og undervise både ved Københavns Universitet og ved Århus universitet. Vi ser frem til en berigelse og fornyelse af faget med de nye perspektiver og erfaringer, hun bringer med sig til Afdeling for Systematisk Teologi, Jakob Wolf, leder af Afdeling for Systematisk