24. maj 2013

Den praktiske teologi styrkes på Det Teologiske Fakultet

Ansættelser

Det er snart 25 år siden, den praktiske teologi blev eksamensfag ved teologistudiet. Faget er populært blandt de studerende, tiltrækker dygtige ph.d.-studerende og fremstår som et vitalt fagområde. Med ansættelsen af to højtkvalificerede yngre forskere i faste stillinger har Det Teologiske Fakultet nu skabt grundlag for, at fagområdet kan styrkes yderligere.

- Det er med velberåd hu, at Det Teologiske Fakultet opruster inden for faget Praktisk Teologi. Både politikere, studerende og aftagere, herunder folkekirken, ønsker, at alle uddannelser skal have en tydelig ’omverdensdimension’. Med de to nyansættelser vil fakultetet i endnu højere grad blive i stand til at etablere en frugtbar og forskningsbaseret relation til verden uden for universitetet. Det vil blive til gavn for de ordinære teologistuderende og de præster, som vil gøre brug af det udvidede udbud af efter- og videreuddannelse, ikke mindst inden for homiletik (prædikenlære), som vi nu bliver i stand til at udvikle og udbyde, siger studieleder Jesper Tang Nielsen

Med tiltrædelse den 15/6 er den 38-årige ph.d. Marlene Ringgaard Lorensen udnævnt som professor MSO i Praktisk Teologi. Marlene Ringgaard Lorensen får særligt ansvar for at forske i prædikenlære. Hun står centralt i den internationale forskning på dette felt, har netop tilbragt et år som visiting scholar på Duke University og udkommer med bogen Dialogical Preaching: Bakhtin, Otherness and Homiletics fra Vandenhoeck & Ruprecht i september 2013.

Den 1/7 2013 tiltræder ph.d. Anders Holm som lektor i Praktisk Teologi. Den 40-årige Anders Holm har en baggrund i kirkehistorien, er specialist i Kierkegaard og Grundtvig og bl.a. for nylig udgivet Grundtvig. Introduktion og tekster på forlaget Systime.

- Jeg ser frem til samarbejdet med Anders Holm og Marlene Ringgaard Lorensen. De kommer med spændende forskningsplaner, der vil kunne bidrage til at konsolidere faget, herunder også indsatsen for efteruddannelse, hvor vi for tiden særligt satser på sjælesorg og prædikenlære. Også Center for Kirkeforskning, der udgør et andet satsningsområde, vil nyde godt af de nye kræfter”, siger lektor , der har været ansat i faget siden 1981.