02. september 2013

Ny prodekan for Det Teologiske Fakultet

ansættelse

Med tiltrædelse den 1. september 2013 er professor mso, ph.d. Jesper Tang Nielsen udpeget som prodekan for Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

prodekan Jesper Tang Nielsen

Jesper Tang Nielsen

Jesper Tang Nielsen har været ansat ved Det Teologiske Fakultet siden 2003 som adjunkt, lektor (2007-) og professor mso (2012-) i faget Det Nye Testamentes Eksegese.

I 2008 blev han kåret som "Årets Underviser" af fakultetets studerende.

Jesper Tang Nielsen har varetaget en række forskellige administrative og ledelsesmæssige opgaver ved fakultetet. Han har været fagudvalgsformand for Det Nye Testamentes Eksegese, afdelingsleder for Afdeling for Bibelsk Eksegese, studienævnsformand og studieleder.

Jesper Tang Nielsen har været konstitueret som fakultetets prodekan siden 1. juli 2013. Han er nu udpeget for en treårig periode med mulighed for forlængelse. Jesper Tang Nielsen vil som prodekan være dekanens stedfortræder og desuden indgå i fakultetets daglige ledelse, derunder med ansvar for ledelsen af fakultetets bachelor- og kandidatuddannelser.