26. september 2013

Studienævnets temadag

OFFENTLIGT ARRANGEMENT

Fortællingen om syndefaldet er en af den vestlige kulturs grundlæggende tekster -og ikke bare for teologien. Den er blevet optaget og udbredt gennem en lang række religiøse videnskabelige, kunstneriske og kulturelle former.

Fortællingen om manden, kvinden og slangen i Første Mosebog er i den kristne tradition blevet fortolket som en myte, der fremstiller grundvilkår for den menneskelige eksistens. Ifølge Romerbrevet kom synden ind i verden, da mennesket brød Guds bud. For Augustin betyder syndefaldet, at ethvert menneskes syndighed. Synden er nedarvet, så alle er syndere, før de overhovedet har gjort noget. Teologisk har syndefaldsfortællingen givet anledning til en bestemt antropologi: Uden Kristus er mennesket hjælpeløst overladt i syndens vold.

Fortællingen om syndefaldet er en af den vestlige kulturs grundlæggende tekster - og ikke bare for teologien. Den er blevet optaget og udbredt gennem en lang række religiøse videnskabelige, kunstneriske og kulturelle former. Studienævnet har afsat årets temadag til at undersøge, hvordan en bibeltekst er blevet bestemmende for hele vores kultur. Hvordan optræder syndefaldet i andre religioner? Hvordan er syndefaldet blevet formidlet og omsat til kunst og litteratur? Hvordan har det været brugt i psykologiske og filosofiske teorier? Hvordan har det formet den vestlige måde at tænke om mennesket, og hvad har konsekvenserne været?

Temadagen finder sted onsdag den 2. oktober 2013, kl. 9:15.-13:00, aud. 7.