30. juli 2013

126 er tilbudt studieplads på teologi

UDDANNELSE

126 kommende studerende har i denne uge modtaget tilbud om en studieplads på bacheloruddannelsen i teologi.

De 126 fordeler sig på 61 kvinder og 65 mænd.

Der er tale om en lille fremgang fra 2012, hvor 118 personer fik tilbudt studieplads.

Studieleder Jesper Tang Nielsen udtaler: "Vi glæder os til at modtage de mange motiverede studerende. I løbet af det sidste år har vi gjort et stort arbejde for at udvikle et udvidet studiestartsprogram til dem. Vi kalder det ”dannelsen af det akademiske selv”. Det består af både sociale, faglige og studietekniske elementer og vil løbe gennem hele det første studieår. Det Teologiske Fakultet har allerede et af universitetets bedste studiemiljøer. Med det nye program bliver det endnu bedre".

Fristen for at takke ja til studiepladsen er 5. august. Herefter udsender fakultetet velkomstmateriale til alle optagne, så de kommende teologistuderende kan være velforberedte til studiestarten den 2. september 2013.

Læs Københavns Universitets pressemeddelelse om årets optagelsestal