5. februar 2014

Manden, der satte spørgsmålstegn ved Biblen

AFTRYK

Professor, dr.theol. Niels Peter Lemche holder fredag den 7. februar sin afskedsforelæsning på København Universitet. Han var en af de første forskere i verden, der satte spørgsmålstegn ved Det Gamle Testamentes historiske rigtighed og er grundlægger af den teologiske Københavnerskole. Ifølge denne er Biblen en samling af fortællinger, der ikke må forveksles med et arkæologisk opslagsværk.

Niels Peter Lemche sætter fredag punktum for en lang og ombrust forskerkarriere med afskedsforelæsningen ”Après le deluge: Københavnerskolen – og hvad så?” på Det Teologiske Fakultet.

Netop spørgsmålstegnet har været et gennemgående karaktertræk hos den 68-årige professor i Bibelsk Eksegese, der allerede i 1985 udløste en voldsom kritik fra konservative bibellæsere, da han i sin doktordisputats forelagde, at Det Gamle Testamente ikke er Israels folks historie. Ifølge Niels Peter Lemche kan Biblen ikke bruges som historieskrivning, men er et mytisk værk, der kun kan sige noget om, hvilke forestillinger man havde om verden dengang. Det Gamle Testamente er altså ikke historie, men en samling af historier.

Han var en af de første teologiske forskere, der satte spørgsmålstegn ved Biblen som historisk kilde og blev sammen med kollegaen Thomas L. Thompson toneangivende i den såkaldte Københavnerskole, der udsprang i 1990’erne. Københavnerskolen er også kendt under navnet ’bibelsk minimalisme’ og er blandt andet kendetegnet ved at datere alle eller de fleste bøger i Det Gamle Testamente til en periode århundreder senere end de fleste forskere.

Spild af tid at lede efter Noas Ark

Niels Peter Lemche har aldrig været forsigtig i sine udtalelser og er i årenes løb ofte blevet citeret for, at Det Gamle Testamente ikke må bruges som en håndbog i arkæologi. Dette argument brugte han også i 2010, da et kinesisk-tyrkisk ekspeditionshold påstod at have fundet Noas Ark i form af en trækonstruktion højt oppe på Ararat-bjerget i Tyrkiet.

- Det kan ikke være Noas ark, for det er at sammenblande myte med faktisk historie. Det er spild af tid at lede efter den. Tro er tro, og videnskab er videnskab, og det skal man ikke blande for meget sammen, sagde han dengang til Kristeligt Dagblad.

Niels Peter Lemche er forfatter til en lang række bøger, der udfordrer det gængse billede af Israel, jødedommen og Det Gamle Testamente. Karrieren er dog ikke kun blevet brugt til at rokke ved gamle forestillinger, men også til at opbygge nye.  Han har således bidraget til at udviske det sorte hul, der traditionelt har været mellem Det Gamle og Det Nye Testamente og været hovedinitiativtager til udgivelsen af fagtidsskriftet Scandinavian Journal of the Old Testament, som er blevet en international succes, og som han stadig er redaktør af.  

Niels Peter Lemches afskedsforelæsning ”Après  le deluge: Københavnerskolen – og hvad så?” bliver afholdt den 7. februar kl. 13.15 i Aud. 7 på Det Teologiske Fakultet i Købmagergade.

Kontakt

Professor Niels Peter Lemche
Mobil: +46 706242606

Lykke Fabricius Port
Kommunikationsansvarlig 
Det Teologiske Fakultet 
Mobil: 20 56 98 34