13. maj 2014

Opfattelsen af fællesskab til debat

ØKUMENI

Kom til debatseminar fredag den 23. maj 2014 på Det Teologiske Fakultet, hvor en række teologer og præster diskuterer fællesskab og enhed i kirken og teologien. Temaet er teologisk centralt, og debatten om styreform i folkekirken aktualiserer spørgsmålene om fællesskab, der stikker dybere end folkekirkens struktur.

Hvilke forskelle styrker et fællesskab, og hvilke kan ødelægge det?

Et almengyldigt spørgsmål, der ikke kun er relevant på hjemmefronten, i folketingssalen eller på arbejdspladsen, men som også altid har været teologisk centralt.

Fredag den 23. maj kl. 13.15-16 inviterer Afdeling for Systematisk Teologi ved Det Teologiske Fakultet til et debatseminar om fællesskab og enhed i kirken og teologien. Vær med, når en række profiler fra universitet og kirke kommer med deres fortolkning af spørgsmålet, der også trækker tråde til den aktuelle debat om folkekirkens fremtidige styreform.

Debatseminaret er arrangeret i anledning af udgivelsen af Peder Nørgaard-Højens bog Økumenisk teologi (Forlaget ANIS 2013).

- Der er mange måder at være kristen på, både i Danmark og internationalt. Økumenisk teologi drejer sig om fællesskabet blandt kristne og beskæftiger sig med fællesskabet mellem de forskellige fortolkninger af, hvad det vil sige at være kristen.. Spørgsmålet om fælleskabet blandt kristne og kirkens enhed drejer sig ikke blot om kirken for kirkens skyld, men er i sidste ende også et spørgsmål for ethvert fælleskab, privat såvel som samfundsmæssigt, siger lektor Johanne Stubbe Teglbjærg fra Afdeling for Systematisk Teologi, der står bag arrangementet.


Program:


13.15 Velkomst ved Kirsten Busch Nielsen, dekan ved Det Teologiske Fakultet

13.25 Fællesskab og enhed i kirken

  • Anders Gadegaard, domprovst, Vor Frue Kirke, Kbh. Formand for Danske Kirkers Råd. Repræsentant for Folkekirken i World Council of Churches
  • Niels Thomsen, fhv. rektor på Præstehøjskolen i Løgumkloster
  • Thomas Reinholdt Rasmussen, sognepræst ved Sct. Catharinæ kirke, Hjørring, og teologisk sekretær for biskoppen over Aalborg Stift. Medlem af præsidiet for Konferenz der Europäischen Pfarrverbände.
  • Jonas Adelin Jørgensen, ph.d., generalsekretær i Dansk Missionsråd. Medlem af Kirkernes verdensråds komité for mission og evangelisation.

14.30 Pause

14.45 Fællesskab og enhed i teologien

  • Theodor Jørgensen, professor emer. i Dogmatik med Økumenisk Teologi (KU)
  • Jakob Egeris Thorsen ph.d., post.doc ved Afdeling for Teologi, Institut for Kultur og Samfund (AU)
  • Christine Svinth-Værge Põder, professor i Dogmatik med Økumenisk Teologi (KU)
  • Caspar Wenzel Thornøe, rockmusiker og sognepræst ved Vestfjends Pastorat

15.45 Pause

15.30 Debat

16.00 Afslutning ved Peder Nørgaard-Højen, lektor emer. i Dogmatik med Økumenisk Teologi (KU)

Tid og sted

23. maj 2014, kl. 13:15-16:00, 
Det Teologiske Fakultet, AUD. 7, Købmagergade 44-46, 1150 København K

Kontakt:

Lektor Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen
Afdeling for Systematisk Teologi
Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet
Mail: jst@teol.ku.dk
Mobil: +45 40 45 09 14